Άρθρα

BMB Borrow My Brain

Τα πάντα για τον Πελάτη σας!

/
Γιατί σας "απολύει" όποτε θέλει.
BMB Borrow My Brain

To παπακι.τζι αρ και Customer service

/
Εξυπηρέτηση Πελάτη με αφορμή το παπακι.τζιαρ.
BMB Borrow My Brain

Customer experience: what about real service?

/
Customer experience: what about real service? 
companies-manage-their-customers-like-30-years-agoBorrow My Brain blog
The-Sales-funnel-series-No1-AcquisitionBorrow My Brain blog
in-the-transformation-replace-competition-with-co-creationBorrow My Brain blog
brand-loyalty-and-market-shares-in-declineBorrow My Brain blog
loyalty-companys-dna-not-promoBorrow My Brain blog