Άρθρα

BMB Borrow My Brain

Podcast EP 034 Τα 3 θέματα Covid-19

Τα 3 σημαντικά θέματα στην εποχή Covid-19
BMB Borrow My Brain

Διαφήμιση και επικοινωνία στην εποχή 'lock-down'

/
Πως και τι επικοινωνεί μια επιχείρηση στην πανδημία.
BMB Borrow My Brain

Στρατηγική για Επιχειρήσεις στην εποχή του κορονοϊού

/
Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις στην εποχή του κορονοϊού
BMB Borrow My Brain

Σχέδιο επιχείρησης στις περιπτώσεις διάδοσης ιών

/
Crisis-response, Ενέργειες επιχειρήσεων σε περίπτωση διάδοσης ιών.
Crisis quotesBMB Borrow My Brain

Top-15 Crisis management expert quotes

/
Top-15 Crisis management expert quotes in Borrow My Brain blog