Στη φάση μετασχηματισμού φυσικών και ψηφιακών λειτουργιών της επιχείρησης, ξέρουμε πως δεν θα επηρεαστεί το Brand, η αξία και η εικόνα του. Οι αλλαγές δεν πρέπει να δημιουργήσουν κρίσεις ή παράπονα. Το έχουμε κάνει πολλές φορές!