Στη φάση ανάπτυξης του Brand, ή αν μπαίνει σε νέες αγορές, απαντάμε με εμπειρία στα νέα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Όσο το Brand “μεγαλώνει”, χρειάζεται βελτιώσεις marketing, υπηρεσιών και επικοινωνίας. Ξέρουμε!