250 μεγάλες εταιρικές κρίσεις σε 10 χρόνια. Άλλαξαν industries. Η καχυποψία δεδομένη. Πιστοποιημένες εταιρίες δεν έχουν να απαντήσουν. Η μέθοδος Crisis-ready δίνει έτοιμα σενάρια διαχείρισης για κάθε ανάγκη και σας εφοδιάζει με αυτοπεποίθηση.