Οι υπηρεσίες Borrow My Brain διαφέρουν ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση, αλλά καλύπτουν ad-hoc ανάγκες άμεσα και δίνουν σαφείς απαντήσεις. Σε οποιαδήποτε φάση και αν είναι η εταιρία και το Brand δίνουμε ωριαίες συμβουλευτικές συνεδρίες, workshops, ή έργα project-based.