Στην εποχή Covid-19 και η πιο μικρή επιχείρηση, χρειάζεται υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και στρατηγική. Θα συνεισφέρουμε στην ανάκαμψη της ελληνικής επιχείρησης κάνοντας τη συμβουλευτική Borrow My Brain προσιτή σε όλους, με ειδικές τιμές. Εργαλεία-λύσεις και γνώση Brain shop σε κάθε επιχειρηματία ή στέλεχος.