Borrowmybrain Keynote on the Future of Jobs

Talent is everywhere, but opportunities aren’t! It’s because we don’t prepare our kids for the on-going Economy 4.0? We must change this!

Borrowmybrain Keynote on the Future of Jobs

Ηταν χαρά μου να συμμετέχω στο e-Life Kids 2018 και να μοιραστώ σκέψεις για τα παιδιά μας, το επόμενο Ταλέντο με τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους τους.

Τους είπα …με τα λίγα …ότι η ανάπτυξη μετατοπίζεται διαρκώς. Οι ανατροπές επιταχύνουν. Μια νέα κοινωνική συμφωνία είναι εδώ. Ισχυρές δυνάμεις αλλάζουν εταιρείες, πλάνα, μεθόδους και καριέρες.

Για 20 χρόνια ακόμη και βάλε…

Ο κόσμος έχει μπει σε τρελή ταχύτητα αλλαγών. Θα συνεχίζονται κάθε μέρα. Μπορεί η ρουτίνα που ζει ο καθένας μας να μην μας αφήνει να τις συνειδητοποιήσουμε, ή να κυριαρχεί το ένστικτο “αποφυγής”. Λίγοι τις συζητούν.

Η υφήλιος ψάχνει το νέο ‘equilibrium’, το νέο μονοπάτι της. Πως να εξισορροπηθούν ανισότητες, πως να δοθεί νέα πνοή στα οράματα των ανθρώπων, πως να βελτιωθεί η θέση μας και να δημιουργούμε ξανά.

Πως να εξηγηθεί η διαρκής Αλλαγή, σε κάποιον που δεν τον ετοίμασες για αυτή; Αρα, φοβάσαι. Αγνοείς. Νιώθεις αδικία. Τρέμεις το λάθος. Καταλαβαίνεις όμως, ότι κάτι βαθύτερο έχει αλλάξει. Κάτι, κάποιος, κάπου δεν θα είναι τα ίδια όπως παλιά. Εντωμεταξύ, όλοι συνεχίζουν να κάνουν ότι έκαναν…

Αν είσαι 16+1 ημέρα, άλλαξε ρότα

Μην ακούς κανέναν που προέρχεται από ένα κόσμο που χτίστηκε 30 χρόνια πριν, και δεν είναι πια βιώσιμος. Ψάξε. Ρώτησε διαφορετικούς ανθρώπους. Τι επάγγελμα κάνουν; Πως εξελίσσεται; Τι προσόντα ζητούνται, για να κινηθείς επαγγελματικά στην περιοχή ΧΨ;

Τι σου αρέσει; Πως θα ήθελες να γίνεται; Ταιριάζει λοιπόν αυτό που φαντάζεσαι με την πραγματικότητα, για την οποία ρωτάς και μαθαίνεις; Αν σε ενδιαφέρει να επιβιώσεις, να διακριθείς, και να δημιουργείς…δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Μην χαθείς κι εσύ στη ρουτίνα σχολείο-φροντιστήριο-“διάβασεεε” χωρίς να ξέρεις τον επιθυμητό δρόμο σου. Α! Μην ξεχάσω. Ο δρόμος που σειριακά σε πήγαινε από Λύκειο, Πανεπιστήμιο, Πτυχίο, Μεταπτυχιακό δεν δουλεύει πια σαν συνταγή επιτυχίας. Ο προσανατολισμός σου δεν είναι να γεμίσεις ένα CV, αλλά να βρεις το νόημα της δικής σου αποστολής.

To video στο οποίο αναφέρθηκα στην ομιλία μου (και έδειξα το trailer) είναι το “How ICT is changing Education”

Mην ακολουθείς το κοπάδι, δες το παρακάτω βίντεο…

 • Να σπουδάσει κι ας γίνει ότι θέλει (…θα αποφασίσει η γυάλινη σφαίρα)
 • Στο Πολυτεχνείο να μπεις…
 • Δάσκαλος να γίνεις, να έχεις μια σιγουριά
 • Κι αν δεν σπουδάσω, το internet έχεις δουλειές
 • Τι θα κάνεις παιδί μου στη ζωή σου;
 • Τελείωσα το Φυσικό, πήρα υποτροφία, αλλά δεν μου αρέσει, θέλω να αλλάξω ρότα
 • Της αρέσει να δουλεύει με παιδιά (…σε μια χώρα που γερνάει τρελλά…)
 • Πήγα ψυχολογία, να κάνω και coaching για να είμαι ανταγωνιστικός;
 • Δεν μπορεί τίποτε άλλο, καλύτερα να πάει στο εύκολο που…
 • Τα μαθηματικά τη δυσκολεύουν, καλύτερα να κάνει…
 • Εχω ιατρείο και θα συνεχίσει και εκείνος…
 • Σπούδασε business και θα πας σε πολυεθνική…

The Keynote video

Borrowmybrain Keynote on the Future of Jobs

It was my pleasure to participate in e-Life Kids 2018 sharing some thoughts and stimuli about our children, the next talent with participating students, parents and their teachers.

I told them …in a few words … that Growth is constantly shifting. The twists and turns speed up. A new social agreement is here. Strong forces change companies, plans, methods and careers.

For over 20 years, and more…

The world has gone into a mad speed of change. Disruptions will continue every day. For years. Sometimes the routine that everyone lives in does not let us realize, or we simply for the realization we use the “avoidance” instinct. Few speak about these structural changes.

The world is looking for its new ‘equilibrium’, its new paths. How to balance inequalities, how to give new impetus to people’s visions, how to improve our position so to create again.

Isn’t hard to explain the constant change forces to someone you did not prepare for it? So, you’re afraid. Sometimes ignorant. You feel unjust. You’re afraid that you’ll do mistakes. But you understand that something deeper has changed. Something, somebody, somewhere will not be the same as it used to be. Meanwhile, everyone continues to perform in routine, exactly what they did …

If you are 16 + 1 day, change your approach

Don’t hear anyone’s advice coming from a world that was built 30 years ago, and is no longer viable (sustainable). Search. Ask different people. What profession do they do? How does it evolve? What qualifications are required to move professionally in the XYZ area?

What do you really like? How would you like it to be? So how exactly what do you imagine merges with the reality for which you are asking and learning feedback about? If you are interested in surviving, distinguishing, and creating … there is no other way.

Do not miss yourself in the old school-support tutorials-read-exams routine without knowing what is your desired path. Ah! Don’t forget. The old-timers ‘recipe’ high school, university, bachelor, postgraduate does not work anymore for success. Your orientation isn’t to fill in a CV, but to find a meaningful purpose.

Don’t follow the ‘herd’, check the above video.


The skills needed to succeed in today’s world and in the Future are Curiosity, Creativity, taking Initiative, multi-disciplinary thinking and Empathy

Tiffany Shlain, Founder of Webby Awards

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση