Επιχειρήσεις σε ύφεση. Ίδια αποτελέσματα κάθε χρόνο. Η αντιγραφή δεν οδηγεί πουθενά. Xωρίς brand, στρατηγική, διαφοροποίηση, δημιουργικές ιδέες και story δεν προχωράμε. Αν συμφωνείτε, χρειάζεστε Borrow My Brain!